tts-privacy-policy-banner-1.jpg
tss-title-privacy-policy.png

TALENT DEVELOPMENT ASSESSMENT DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZ. LTD. ŞTİ.  (TTS-Top Talent Solutions) Gizlilik Sözleşmesi

1. Politikanın Genel Açıklaması ve Kapsamı

TTS’de gizliliğin öneminin farkındayız ve faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerdeki geçerli veri koruma yasalarına uygun olarak tüm kişisel verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü korumayı taahhüt ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 6698 numaralı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’nda belirtilen, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini  korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslarına uyacağımızı taahüt ediyoruz.  

Bu Gizlilik Politikası (“Politika”) bizim (TTS”, “bizim”, “biz” or “bizi/bize”) kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımızı ve işlediğimizi, aynı zamanda bu toplama ve işlemenin yapılma amaçlarını açıklar.

Bu Politika, psikometrik Değerlendirme ve raporlama hizmetleri süresince, kişisel bilgilerini işlediğimiz her birey/kişi (“siz” veya “ilgili/veri konusu kişi”) için geçerlidir.

Bu Politikayı herhangi bir zamanda güncelleme hakkını saklı tutarız.

2. Bilgilerin Toplanması ve İşlenmesi

Aşağıdakiler ile ilgili kişisel bilgi toplarız:

 • Hizmetlerimizi satın alan müşteriler (ya da müşterilerimiz için çalışan bağlantılı kişiler)("Müşteriler"); ve
 • Bir Müşteri’nin (“Katılımcılar”) talebi üzerine herhangi bir psikometrik değerlendirmeye ("Değerlendirmeler") yanıt veren ("Katılım") bireyler.

Web sitemiz www.tts-assess.com veya www.tts-talent.com ("Web Sitesi") üzerindeki formları doldurarak; bizimle telefon, eposta veya farklı bir şekilde iletişim kurarak, ya da tarafımızdan veya bir Müşterimiz tarafından bir Değerlendirme tamamlamanız için davet edilebileceğiniz için tts-assess (“Online Değerlendirme Sistemi”) aracılığıyla bize kişisel bilgilerinizi iletirsiniz.

 

Web Sitemizi kullanmak için kayıt olduğunuzda, Online Değerlendirme Sistemi’ni kullandığınızda, Değerlendirmelerimizden birini tamamladığınızda (kağıt-kalem formatında olanlar dahil), haber bültenimize abone olduğunuzda, bir anket tamamladığınızda, Web Sitemiz ile ilgili bir sorunu ilettiğinizde, bir bilgi talebi oluşturduğunuzda veya farklı bir şekilde bizimle iletişime geçtiğinizde bize kişisel bilgiler iletilmiş olur.

 

Müşteriler, bir Değerlendirme yapması için görevlendirilen Katılımcılar ile ilgili kişisel bilgiler sağlar. Bu bilgiler Katılımcı’nın adı, e-posta adresi veya diğer iletişim bilgilerini içerir. Katılımcılar, bu bilgileri direkt olarak bize de verebilir.

 

3. Topladığımız ve İşlediğimiz Bilgi Çeşitleri

3.1. Değerlendirmeler esnasında Toplanan ve İşlenen Bilgiler

 • “Kimlik Verisi” isminiz, e-posta adresiniz ve diğer iletişim bilgileriniz gibi bilgileri ifade eder. Değerlendirmeyi yönetmemiz, sonuçları Müşteriye iletmemiz ve bunlarla birlikte “Kişisel bilgilerinizin toplanma ve işlenme amaçları” bölümünde açıklanan amaçlar için Kimlik Verisi sağlamanız gereklidir.
 • "Değerlendirme Verisi" Değerlendirmelerde verdiğiniz yanıtları ifade eder. Aşağıdakiler gibi bilgileri içerebilir ya da çıkarım yapmamıza olanak tanır:
  • güdüler;
  • yetenekler;
  • yatkınlıklar;
  • yetkinlikler;
  • ilgi alanları; ve
  • iş yerindeki davranış.

Değerlendirmelerdeki soruların (hepsi olmasa bile) bazılarına yanıt vermeniz gerekecektir. Değerlendirmedeki belirli sorulara yanıt vermemeniz durumunda, bir sonraki bölüme geçemeyebilirsiniz ve bu da Değerlendirme skorunuzu etkileyebilir.

 • Üçüncü Taraf İletişim Bilgileri” üçüncü bir tarafa ilişkin sizden topladığımız iletişim bilgilerini ifade eder. Değerlendirmelerimizin bir parçası olarak, üçüncü bir tarafa ait iletişim bilgilerini sizden talep edebiliriz, ya da bu bilgileri siz kendiliğinizden iletebilirsiniz. Örneğin, 360 derece geribildirim raporu oluşturmak için işinizle ilgili sorulara cevap verebilecek birisi. Değerlendirme sürecimizdeki bir Katılımcının bilgilerinizi bize bildirmesi sonucunda sizinle iletişime geçmemiz durumunda, bize sunabileceğiniz bu bilgiyi ve sonradan gelen her türlü bilgiyi bu Politikaya uygun şekilde kullanacağız.
 • Araştırma Verisi” sizinle ilgili sorulara verilen yanıtları ifade eder ve aşağıdakiler gibi bilgiler içerebilir:
  • cinsiyet;
  • Yaş;
  • Irksal veya etnik köken
  • kültürel geçmiş;
  • nitelikler;
  • iş tecrübesi; ve
  • Istihdam, sorumluluklar ve iş ile ilgili detaylar.
 • Kişisel Verilerin Özel Kategorisi” veri koruma kanununa göre ve/veya ülkeye özgü ayrımcılıkla mücadele kanunlarına göre ve/veya pozitif ayrımcılık yönetmeliğine göre kişisel verilerinizi ifşa edebilecek Araştırma Verilerini ifade eder.

6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 6. Maddesi uyarınca, yukarıda sayılan Özel Nitelikli Kişisel Veriler, açık bir rıza alınmadan işlenmeyecektir.

Bize Araştırma Verileri sağlamanız gerekmeyecektir. Bu bilgiler tamamen isteğe bağlıdır ve online bir formda Araştırma Verileri ile ilgili sorular için “Yanıt vermek istemiyorum” seçeneği seçilebilir.

Bu tarz Araştırma Verilerini sağlamamayı tercih etmeniz, bir Değerlendirmeyi tamamlama yeteneğinizi ve Değerlendirme sonuçlarınızı da etkilemeyecektir. Bir Değerlendirmeden geçmenin nedeni, istihdam amaçları için uygunluğunuzu test etmek olduğundan, Araştırma Verilerinin varlığı ya da yokluğu, pozitif ayrımcılık önlemleri gibi ülkeye özgü özel kanunlar veya istihdam olanağı izleme gereksinimleri söz konusu olduğunda, sizinle ilgili bazı yetenek kararlarını etkileyebilecektir.

 

3.2. Web Sitesi Aracılığıyla Toplanan Bilgiler

Web Sitemiz aracılığıyla toplanan kişisel bilgileriniz arasında adınız, mesleğiniz, çalıştığınız firma, e-posta adresiniz, diğer iletişim bilgileriniz ve biyografik bilgiler yer alabilir. Bizimle iletişime geçmeniz durumunda, ayrıca bu yazışmaların/görüşmelerin de kaydını tutulabilir.

Web Sitemizi kullandığınızda, Çerez Politikası’nda açıklandığı üzere, çerez ve benzeri teknolojileri kullanarak, belirtilen bilgiler ayrıca otomatik olarak toplanır. (LİNK)

Web Sitemiz, sizi Web Sitemiz’in diğer kullanıcılarından ayırt etmek için çerezleri kullanır. Çerez, bilgisayarınıza gönderilen ve sabit diskinizde depolanan küçük bir bilgi dosyasıdır. Çerezler, Web Sitemizi kullandığınızda size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamamız için bize yardımcı olur. Çerezler ve nasıl kullanıldıkları ile ilgili daha fazla bilgi Çerez Politika’mızda bulunabilir.(LİNK)

 

3.3. Üçüncü Taraflardan Toplanan Bilgiler

Müşterilerimize tam hizmet verebilmek amacıyla, dünya genelinde her biri farklı değerlendirmelere sahip olan çeşitli değerlendirme sağlayıcılarıyla iş birliği yapılmıştır. Müşteri’nin ihtiyaçlarına bağlı olarak, bu farklı değerlendirmelerden yararlanmamız gerekebilir ve bunun sonucunda, bu değerlendirme sağlayıcılarının bir araya getirdiği size ait Değerlendirme Verileri elde edilir. Bu şekilde elde edilen bilgiler, bu Politikaya uygun olarak ele alınacaktır.

4. Kişisel Bilgilerinizin Toplanma ve İşlenme Amaçları

4.1. Web Sitemizin Kullanımındaki Kişisel Bilgiler

Müşteriler ve Katılımcılar ile ilgili kişisel bilgileri, aşağıdaki amaçlarla Hizmet sunma konusundaki meşru menfaatlerimiz süresince kullanılabilecektir.

 

Müşteri/kullanıcı durumunda: Sizinle aramızdaki sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve bizden talep ettiğiniz bilgileri, ürünleri ve Hizmetleri sağlamak ve size sunulan ürün ve hizmetler için faturalandırma yapmak; daha sonraki Değerlendirmeler, raporlar ve hizmetler hakkında size bilgi vermek için; sizi hizmetlerimizdeki değişiklikler ile ilgili bilgilendirmek; sitemizin size en etkili şekilde sunulduğundan emin olmak.

 

Katılımcı durumunda: Sitemizi yönetmek ve sorun giderme, veri analizi, test, araştırma, istatistik ve anket amaçları dahil olmak üzere dahili operasyonlar için; kullanıcıların Web Sitemizin hangi alanlarını tercih ettiği dahil olmak üzere, Web Sitemizin kullanımını daha iyi anlamak için; siz ve bilgisayarınız için içeriğin en etkili şekilde sunulduğundan emin olmak amacıyla sitemizi geliştirmek için; ve sitemizi güvenli ve emniyetli tutma çabalarımızın bir parçası olarak.

 

4.2.  Bir Değerlendirmeye Katılırken veya TTS Assess’i kullanırken kişisel bilgiler

Değerlendirmelere Katılım sağlamanız ile bağlantılı alınan Kimlik Verileri ve Değerlendirme Verileri, Müşterilerimize Hizmet sağlama amacıyla işlenir. Bu veriler aşağıda sayılan sebeplerle işlenebilmektir:

 • Değerlendirmenizi ve yanıtlarınızı tanımlamak;
 • Yatkınlıklarınızı ve tercih ettiğiniz çalışma biçimlerini ölçmek
 • Size bu Değerlendirmeyi sağlayan Müşterimiz için Değerlendirme raporları üretmek.

 

Daha uzun vadede, değerlendirmelerimize verilen yanıtlar, cinsiyet, yaş ve kültürel geçmiş gibi alanların ışığında araştırılır; en iyi uygulamanın bu olduğu varsayılır ve kullanımda adalet sağlamak amacıyla Değerlendirmelerimizi izlememize, karşılaştırma verilerini ve geçerlilik çalışmalarını oluşturmamıza olanak sağlar.

Topladığımız Araştırma Verileri derleme ve/veya anonimleştirme sürecinden geçer. Araştırma Verileri, müşteriler tarafından aksi belirtilmedikçe, grup verilerinin yetenek yönetimi stratejilerinin bir parçası olarak kullanılmaları amacıyla, anonimleştirilecektir. Kişisel Bilgiler bireysel olarak herhangi bir üçüncü tarafa açıklanmayacaktır.

Kişisel bilgileriniz ayrıca, değerlendirme araçlarını kullanma ve düzeltme, analiz, muhasebe, faturalama ve denetim, güvenlik, yönetim, yasal hakları uygulama ve savunma, sistemleri test etme, bakım ve ürün geliştirme, müşteri ilişkileri, sözleşme kapsamında olarak veya olmayarak Katılımcılara ve Müşterilere karşı yükümlülüklerimizi ifa etme ve sizinle gelecekteki iş ilişkilerimizde bize yardımcı olması amacıyla da işlenebilir.

Müşterilerimiz, onlara sağladığımız raporları ve hizmetleri, istihdam veya insan kaynakları bağlamında bireylerin seçimini ve gelişimini içerebilecek amaçlar için de kullanabilirler. Ayrıca, Değerlendirme Verilerinin bir kopyasını da kendi dahili insan kaynakları yönetim amaçları için kullanmaları üzere Müşterilerimize sunabiliriz.

Müşterilerimizin, kendilerine sunduğumuz kişisel bilgileri kendi amaçları için Hizmetlerimizin bir parçası olarak kullanma hakkı vardır.

Bu Müşteriler, kişisel bilgilerinizi ilgili Veri Koruma Kanunları kapsamında kendi yükümlülüklerine göre işlemekle yükümlüdür.

5. Kişisel bilgilerinizin işlenmesi için yasal dayanaklar

Kişisel bilgilerinizi işlemek için yasal bir dayanağımızın olması gerekir. Çoğu durumda yasal dayanak aşağıdakilerden biri veya birkaçı olacaktır:

 • Müşterilerimize karşı sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmek; örneğin Değerlendirmeleri yürütmek, Değerlendirme sonuçlarını teslim etmek ve faturaların doğru şekilde ödendiğinden emin olmak;
 • Yasal yükümlülüklerimize uymak
 • Meşru menfaatlerimize uymak; örneğin Hizmetleri sunmak, Hizmetlerimizi geliştirmemize yardımcı olacak analizler yapmak, herhangi bir şikayet veya endişenin derhal ele alınabildiğinden emin olmak; kayıtlarımızın güncel ve doğru tutulduğundan emin olmak; ve
 • Sizin rızanız ile sizinle ilgili herhangi bir Özel Kategori Kişisel Veri toplamak ve işlemek. Araştırma Verileri durumunda, Özel Kategori Kişisel Veri ile ilgili sorulan herhangi bir soruya “Yanıt vermek istemiyorum” şeklinde yanıt verebilirsiniz.

 

6. Kişisel Bilgilerin Paylaşımı

Müşterilerimiz: katılmış olduğunuz Değerlendirme(ler) ile bağlantılı olarak, kişisel bilgileriniz Müşterilerimiz ile paylaşılacaktır. Bireysel yanıtlar Müşterilere açıklanabilir ve genel bir Değerlendirme skoru ve performansınız ile ilgili ek yorumlar için genel bir Değerlendirme raporu da müşterilere verilecektir.

Bağımsız üçüncü taraflar: Değerlendirme sürecinde Hizmetlerimizin Müşterilerimize sunulmasını kolaylaştırmak için, sizinle ilgili bilgiler zaman zaman diğer değerlendirme sağlayıcılarına, tedarikçilerimize ve değerlendirme sağlayıcılarımızın tedarikçilerine ve bununla birlikte bize idari, e-posta, teknolojik destek ve diğer profesyonel hizmetler sağlayan taraflara da verilebilir.

Yetkili organlar: Ayrıca, yasalara ve tabi olduğumuz yasal zorunluluklara veya süreçlere uymak için kişisel bilgilerinizi ifşa edebiliriz.

7. Uluslararası olarak Aktardığımız Bilgiler

İnternet-tabanlı Değerlendirme ve eğitim hizmetlerinin uluslararası doğasından ötürü, sizinle ilgili bilgiler içeren verileri bizim adımıza işlemeleri için zaman zaman üçüncü tarafları veri işleyicisi olarak görevlendirebiliriz veya bu bilgileri Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) ve/veya Güney Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri’nde saklayabilir, veya buralarda bulunan kişilere aktarabiliriz. Bu ülkeler, bilgilerinizi korumak için AEA’da yürürlükte olanlara eşdeğer Veri Koruma Kanunları’na sahip olmayabilirler.

Bilgilerinizi bu tür üçüncü taraf veri işleyicilerine ve/veya AEA veya Güney Afrika ve ABD dışındaki üçüncü taraflara aktardığımız durumlarda, teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri konusunda yeterli güvenceyi sağladıklarından emin oluruz. Bilgilerinizin yürürlükteki Veri Koruma Kanunlarına uygun olarak yeterince korunduğundan emin olmak için, bu önlemlere uygunluklarını ölçmek için makul adımlar atarız. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 6698 numaralı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU gereğince, 6.Maddesi gereğince gerekli tüm önlemleri alır, verileri 9.Maddesine uygun olacak şekilde yurt dışında veri işleme yapabiliriz. 

 

8. Kişisel Bilgilerin Korunması

Web sitemizi ziyaret ederken ya da kullanırken, verdiğiniz bilgilerin kaybını, yanlış kullanımını veya bunlara yetkisiz erişimi, ifşasını, değiştirilmesini veya yok edilmesini önlemek için idari, teknik ve fiziksel tedbirler almayı sürdürürüz.

9. Kişisel Bilgilerin Saklanma Süresi

Kişisel bilgilerinizi, işleme amaçlarımız için yalnızca makul bir süre boyunca ve/veya yasanın gerektirdiği sürede saklarız.

Katılımcıların kişisel bilgilerini (test sonuçları dahil) 24 aylık bir süre boyunca saklarız; bu sürenin sonunda verileri anonimleştirebilir ve yalnızca araştırma amacıyla kullanabiliriz. Ayrıca, Müşterinin veya Katılımcı’nın talebi üzerine de verileri anonim hale getireceğiz. Katılımcı, verilerinin anonim hale getirilmesini talep ederse, yetenek kararı alma süreçleri kapsamında veri kullanımlarının sona erdiğini teyit etmek için, öncelikle Değerlendirmeyi talep eden Müşteriyi bilgilendireceğiz.

Müşterilerle bir ilişki halinde olduğumuz sürece Müşterilerimizin kişisel bilgilerini saklarız ve daha sonra Değerlendirmeler ve/veya Hizmetler ile ilgili herhangi bir sorgu, talep veya şikâyet ile ilgili yardımcı olmamıza, yasal hak taleplerinde bulunmamıza veya bunları savunmamıza ve yasal yükümlülüklerimize uymamıza (kayıt tutma yükümlülükleri dahil) olanak sağlayan makul bir süre boyunca bu bilgileri saklarız.

 

10. Kişisel Bilgi Haklarınız

Kişisel bilgilerinizi güncelleme, anonim hale getirme veya düzeltme talebinde bulunma hakkına sahipsiniz. Kişisel bilgilerin gizliliği ile ilgili yerel yasalarınıza bağlı olarak, ayrıca şu haklara sahipsiniz:

 • Kişisel bilgilerinizi kullanmamıza karşı çıkma
 • Kişisel bilgilerinizi kullanmamızı kısıtlama veya silme

Değerlendirme raporlarının doğruluğuna ve değerine zarar vereceği için, Değerlendirme Verilerinde değişiklik yapma hakkınız olmayacaktır.

Kişisel bilgi haklarınızla ilgili bizden talepte bulunmak için aşağıdaki adresten veya bilgi@tts-talent.com e-posta adresinden bize yazabilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizi toplamamızın ve işlememizin geçerli yasalara uygun olmadığını inanıyorsanız, yerel yetkili veri koruma mercilerine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

 

11. Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Web sitemiz harici web sitelerine veya bu sitelerden bağlantılar içerebilir. Bu sitelerden herhangi birine giden bir bağlantıyı takip ettiğinizde, kişisel bilgilerinizin toplanması ve işlenmesi artık bizim tarafımızdan düzenlenmeyecek veya bu Politika tarafından yönetilmeyecektir. Bu web sitelerinin kendi gizlilik politikaları olduğunu ve bu politikalar için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmediğimizi unutmayınız.

12. İletişim Bilgileri

Bize ulaşmak için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz:

Şirket Adresi:
TALENT DEVELOPMENT ASSESSMENT DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZ. LTD. ŞTİ. 

Dereboyu 2 Cad. Nurol Plaza No:21/A Maslak / Sarıyer / İstanbul 

Tel: 02129510233

Email: bilgi@tts-talent.com

Search