tts-terms-of-use-banner2.jpeg
tss-title-terms-of-service-all.png

Web Sitesi Kullanım Şartları

Bu Kullanım Şartları TALENT DEVELOPMENT ASSESSMENT DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZ. LTD. ŞTİ.  (Top Talent Solutions)’ın (“TTS”, “Bizi/Bize”, “Biz” ve/veya “bizim”) sahibi- temsilcisi olduğu  www.tts-talent.com.tr ve www.tts-assess.com (“Web Siteleri”)web sitelerindeki içeriklerin tamamı için geçerlidir. Web Sitelerimizin kullanımı bu Web Sitelerine erişimi, taramayı veya bu Web Sitelerini kullanmak için kayıt olmayı kapsar ve Web Sitelerinin kullanımı Bize kaydolmayı seçip seçmediğinizden bağımsız olarak bu Kullanım Şartlarını Kabul ettiğinizi gösterir. Bu Kullanım Şartlarını tam olarak kabul etmezseniz, Web Sitelerinden derhal ayrılmanız gerekir.

 

1. Genel

Bu Kullanım Şartları, tümü Web Sitelerini kullanımınız için de geçerli olan aşağıdaki şartları ve politikaları işaret eder.

 • Gizlilik Politikamız {link here}, Bize verdiğiniz ya da Bizim sizden topladığımız ve işlediğimiz kişisel bilgiler ile ilgili koşulları düzenlediğimiz politikadır.
 • Çerez Politikamız {link here}, Web Sitelerimizdeki çerez kullanımımız ile ilgili koşulları düzenlediğimiz politikadır.
 • Bizden psikometrik değerlendirmeler, değerlendirme raporları veya başka bir hizmet ya da ürün satın almanız durumunda, bu tür hizmetlerin (“Hizmetler”) satışı için Standart Hüküm ve Koşullar {link here} geçerli olacaktır.

Bu sayfayı güncelleyerek, bu Kullanım Şartlarını herhangi bir zamanda düzeltme ve/veya güncelleme hakkı saklıdır. Sizin için bağlayıcı olduğundan, bu sayfayı zaman zaman ziyaret ederek Web Sitelerinin Kullanım Şartlarını tam olarak anladığınızdan emin olmanız gerekir.

 

2. Feragat

Bu Web Sitelerini kullanma riski size aittir. TTS, Web Sitelerinde ve tts-assess Online Değerlendirme Sistemi’nde, herhangi bir garanti/güvence veya başka bir çeşit koşul olmaksızın “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” esasına göre, Katılımcılar (“Raporlar”) tarafından tamamlanan değerlendirmelere dayalı raporlarla birlikte içerik, bilgi ve materyal sağlar. TTS, belirli bir amaç için pazarlanabilirlik/ticari elverişlilik ve uygunluk ile ilgili zımni garantileri/yükümlülükleri reddeder. TTS, Web Sitelerinin veya Değerlendirme Sistemi’nin kesintisiz çalışacağını veya hatasız olduğunu garanti etmez. Web Sitelerinin, herhangi bir zamanda, herhangi bir süre için  herhangi bir sebepten dolayı kullanılmamasının  sorumluluğu bizde olmayacaktır. Sistem hatası, bakım veya onarım, kontrolümüzde olmayan nedenler ya da herhangi bir başka sebepten dolayı Web Sitelerine erişim geçici olarak ve haber verilmeksizin durdurulabilir.

Ayrıca, internet bağlantınız ve/veya hesabınız aracılığıyla Web Sitelerimize erişim sağlayan herkesin bu Kullanım Şartları’ndan haberdar olduğundan ve bunlara riayet ettiğinden emin olmak sorumluluğu size aittir.

Web Sitelerindeki bilgilerin doğru olduğundan emin olmak için çaba gösteriliyor olmakla birlikte, Web Sitelerindeki materyallerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu garanti edilmemektedir. Bu Web Sitelerindeki materyaller güncelliğini yitirmiş olabilir ve bu materyallerin güncellenmesi için herhangi bir taahhüt verimemektedir. Web Sitelerinde yer alan materyallerde veya Web Sitelerinde tanımlanan herhangi bir hizmet, ürün veya fiyatta herhangi bir zamanda ve haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.

Ayrıca, Web Sitelerinde veya bunlarla bağlantılı olan web sitelerinde bilgisayar virüsü veya herhangi bir kötü niyetli ya da zarar verici bilgisayar programı olmadığını garanti edilmemektedir.

Bu web sitelerini, bu Kullanım Koşulları'nın söz konusu şartların açıkça verildiği durumlar haricinde, bu Kullanım Koşulları ile ilgili olarak etkili olabilecek tüm beyanları, garantileri, koşulları ve diğer şartları hariç tutularak sağlanır.

 

3. Fikri Mülkiyet Hakları ve İçerik

TTS, açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar. TTS bu Web Sitelerindeki telif haklarının ve markaları/ticari markaların sahibidir veya bunları kullanmak için yetkilendirilmiştir. Bu Kullanım Şartları, Web Sitelerinde, Online Değerlendirme Sisteminde veya TTS Technology’de size herhangi bir fikri mülkiyet hakkı sağlamaz. TTS’nin TTS Technology, Online Değerlendirme Sistemi ve bu Web Sitelerindeki tüm Fikri Mülkiyet Hakları kendi mülkiyetinde kalmaya devam edecektir ve bunlar Kullanım Şartları’nda belirtildiğinin dışında kullanılamayacaktır.

Web Sitelerinin hiçbir bölümü çoğaltılamaz, başka bir web sitesi içinde barındırılamaz veya herhangi bir umumi ya da özel elektronik erişim sistemi veya hizmeti içerisinde bulundurulamaz.

Bu Web Sitelerinin herhangi bir yerinin kullanılması yasaktır.

Özellikle; aşağıda sayılanlar hiçbir koşulda izin verilmez:

 • Web Sitelerindeki herhangi bir içeriğin ya da içeriklerin kopyalarının yayınlanması, dağıtılması veya başka bir şekilde çoğaltılması
 • Standart Şartlarımız ve Koşullarımız tarafından izin verilen durumlar haricinde, herhangi bir medya işletmesi veya kuruluş dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir işletme veya ticari işletme ile bağlantılı olarak bu Web Sitelerinden herhangi bir içeriğin kullanımı
 • Online Değerlendirme Sistemi veya Web Siteleri üzerindeki veya bunların aracılığıyla erişilen diğer mevcut içerikler de dahil olmak üzere, herhangi bir yazılım veya bu yazılımın beraberindeki belge temel alınarak değişiklik yapmak, çeviri yapmak, tersine mühendislik yapmak, geri derleme yapmak, parçalara ayırmak veya türev çalışmalar yapmak

 

Bu Kullanım Şartları’ndan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda, bu Web Sitelerini kullanma izniniz otomatik olarak sona erer ve Web Sitelerinden indirilen veya yazdırılan bölümler derhal imha edilmesi gereklidir.

 

4. Ziyaretçi Davranışları

Web Sitelerinin kullanımıyla bağlantılı olarak, Web Sitelerine aşağıda anlatıldığı gibi herhangi bir materyali yerleştirilmesi veya iletilmesi veya aşağıdakilerden herhangi birinin yapılması yasaktır:

 • Ceza gerektiren bir suç olarak değerlendirilen, hukuki sorumluluğa sebep olan veya farklı bir şekilde kanuna aykırı olan ya da dünyanın herhangi bir yerindeki üçüncü bir tarafın haklarını ihlal eden davranışları oluşturmak ya da bunları teşvik etmek;
 • Herhangi bir şekilde tehdit edici, küçük düşürücü, saldırgan veya müstehcen, uygunsuz, kışkırtıcı, pornografik, küfürlü, ırksal nefreti/ırkçılığı kışkırtmaya eğilimli, ayrımcı, tehditkar, lekeleyici, tahrik edici, dine hakaret edici, güven, telif hakkı, gizlilik veya başka hakları ihlal edici
 • Gerekli tüm lisansları ve/veya onayları alınmadığında;
 • Teknik açıdan zararlı (bilgisayar virüsleri, yazılım bombaları, truva atları, kurtlar, zararlı bileşenler, bozuk/virüslü veriler veya diğer kötü amaçlı yazılımlar veya zararlı veriler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın);
 • Web Sitesinin kötüye kullanımını (bilgisayar korsanlığı ile sınırlı olmaksızın) veya Web Sitesi aracılığıyla erişilen yerlere ya da Web Sitesinin performansını ya da Web Sitesine ait bilgisayar tesisatının işlevselliğini etkileme girişimleri içeren;
 • Genellikle “Spam” olarak adlandırılan, istenmeyen reklam veya diğer tanıtım materyallerinin gönderimini içeren;
 • Üçüncü tarafın ya da kişinin rızası ve/veya bilgisi olmaksızın kişisel bilgilerinin yüklenmesi dahil, ancak bununla sınırlı olmaksızın üçüncü tarafların ya da kişilerin gizlilik haklarını ihlal eden eylemleriniz;

Web Sitelerimize, Web Sitelerimizin barındığı sunuculara veya Web Sitelerimiz ile bağlantılı olan herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veritabanına izinsiz erişim sağlama girişiminde bulunulmamalıdır. Hizmet aksatma veya dağıtık hizmet aksatma saldırısı yoluyla Web Sitelerimize saldırıda bulunulmamalıdır. Bu tarz herhangi bir ihlal, ilgili emniyet yetkilisine bildirilecek ve kimliğiniz ifşa edilerek veya bu Kullanım Şartlarını ihlal eden herhangi bir materyali yayınlayan/yerleştiren herkesin yeri tespit edilerek bu yetkililerle işbirliği yapılacaktır. Bu tür bir ihlal durumunda, Web Sitelerimizi kullanma hakkınız derhal sona erdirilecektir

Kullanıcı adı ve/veya şifrenin yetkisiz veya şüpheli kullanımı derhal TTS’ye bildirmelidir.

Ayrıca, Web Sitelerimizde sizin tarafınızdan yayınlanan ya da yüklenen herhangi bir içeriğin, fikri mülkiyet haklarını veya gizlilik haklarını ihlal ettiğini iddia eden herhangi bir üçüncü tarafa kimliğinizi bildirme hakkımız saklıdır. Siz ya da Web Sitelerimizin herhangi bir başka kullanıcısı tarafından yayınlanan herhangi bir içerik ya da bu içeriklerin doğruluğu için herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu veya yükümlülük bize ait değildir.

Bu Kullanım Şartlarının “4. Ziyaretçi Yükümlükleri” başlıklı bölümündeki yükümlülüklerinizin ihlali sonucunda gerçekleşen herhangi bir kayıp ya da zarar için TTS’nin, yetkililerimizin, yöneticilerimizin, çalışanlarımızın, hissedarlarımızın ve iştirakleri ve temsilcileri dahil olmak üzere bağlı ortaklıklarımızın zararlarını tamamıyla ödemeyi kabul ve beyan edersiniz.

 

5. Diğer Web Sitelerine/Web Sitelerinden Bağlantılar

Web Sitelerimizde yer alan üçüncü taraf web sitelerine giden bağlantılar yalnızca sizin kolaylığınız için sağlanmaktadır. Bu bağlantıları kullandığınızda Web Sitelerimizden ayrılırsınız. Bu üçüncü taraf web sitelerinin tümü tarafımızca incelenmemiştir ve bu web siteleri, bu web sitelerinin içerikleri veya geçerliliklerinin kontrolünü sağlamıyoruz ve bunlardan sorumlu değiliz. Bu nedenle, bu web siteleri veya orada bulunan herhangi bir içerik ya da bunları kullanmaktan doğacak sonuçları kabul etmiyoruz veya bu siteler hakkında açıklama yapmıyoruz. Web Sitelerimiz ile bağlantılı olan herhangi bir üçüncü taraf web sitesine erişmeye karar verirseniz, bunu tamamen riski size ait olmak üzere yaparsınız.

Web Sitelerimize herhangi bir bağlantı vermek istenirse, izin almak için lütfen öncelikle bilgi@tts-talent.com adresinden Bizimle iletişime geçin. Bu Web Sitesine yapılan bağlantılar sadece, bu Web Sitesinin ana sayfasına bağlandığınız, ancak kopyalanmadan, ve aşağıdaki koşullara tabi olduğunuz çerçevesinde olabilir:

 • Ticari isimlerimizi ve logolarımızı kaldıramaz, tahrif edemez/değiştiremez veya farklı bir şekilde boyutlarını ya da görünüşlerini değiştirilemez;
 • Web Sitesi çevresinde herhangi bir çerçeve, başka bir tarayıcı veya kenarlık oluşturulamaz;
 • Hiçbir şekilde, kendi ürünlerimiz veya hizmetlerimiz dışındaki herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığımız ima edilemez;
 • Bizimle olan ilişkinizi yanlış bir şekilde sunulamaz ya da Bizim hakkımızda herhangi bir yanlış bilgi verilemez;
 • Önceden açık yazılı iznimiz olmadan, Web Sitelerinde görüntülenen herhangi bir ticari marka veya ticari ismi kullanılamaz;
 • Size ait olmayan bir web sitesinden bağlantı verilemez; ve
 • Web siteniz, hoşa gitmeyen, saldırgan, tartışmaya yol açan veya bize göre saygınlığımıza zaran veren ya da verebilecek, herhangi bir kişinin fikri mülkiyetini veya diğer haklarını ihlal eden ya da farklı bir şekilde geçerli yasalara ve yönetmeliklere uygun olmayan içerikler barındıramaz.

Bu Kullanım Koşullarından herhangi birinin ihlal edilmesi de dahil, bununla sınırlı olmaksızın Web Sitesine bağlantı verilmesi için verdiğimiz her türlü hakkı iptal etme ve uygun gördüğümüz adımları atma hakkımızı saklıdır.

Bu Kullanım Şartlarının “5. Diğer Web Sitelerine/Web Sitelerinden Bağlantılar” başlıklı bölümündeki yükümlülüklerinizin ihlali sonucunda gerçekleşen herhangi bir kayıp ya da zarar için TTS’nin, yetkililerimizin, yöneticilerimizin, çalışanlarımızın, hissedarlarımızın ve iştirakleri ve temsilcileri dahil olmak üzere bağlı ortaklıklarımızın zararlarını tamamıyla ödemeyi kabul ve beyan edersiniz.

 

6. Kayıtlı Kullanıcılar ve Katılımcı Kaydı

TTS ile bir anlaşma yapılması üzerine, Müşteri’ye ait Kayıtlı Kullanıcılar bir kullanıcı adı ve şifre şeklinde giriş bilgilerini alacaklardır. Katılımcılar yapmaları planlanan değerlendirme için bir link alacaklardır.

Bu Web Sitelerini veya Online Değerlendirme Sistemi’ni kullanmak için kaydolurken veya kayıtlı olduğunuzda, her kayıt yalnızca bir kullanıcı içindir. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi başka biriyle ya da bir ağ üzerinde bulunan birden çok kullanıcı ile paylaşmanıza izin verilmez. Verilen herhangi bir şifrenin güvenliği için sorumluluk Kullanıcıya  aittir. Web Sitesinin ya da Online Değerlendirme Sisteminin kullanımı esnasında sizin kullanıcı adınız ve şifreniz kullanılarak gerçekleşen her türlü eylemin sorumluluğu size ait olacaktır. Web Sitelerine veya Değerlendirme Sistemine erişmek için sizin kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanan kişiler, kuruluşlar ya da sizin tarafınızdan gerçekleştirilen eylemlerden kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıp durumunda TTS sorumluluk kabul etmeyecektir.

Herhangi bir zamanda, bu Kullanım Şartlarının herhangi bir hükmüne uymadığınız konusunda makul bir görüşümüz olması durumunda, sizin tarafınızdan seçilmiş veya Bizim tarafımızdan tahsis edilen herhangi bir kullanıcı adını veya şifreyi geçersiz kılma hakkına sahibiz.

Sizin dışınızda herhangi birinin kullanıcı kimlik kodunuzu veya şifrenizi bildiğinden haberdarsanız veya şüpheleniyorsanız, acilen bilgi@tts-talent.com adresinden bizi bilgilendirmeniz gereklidir.

TTS’nin bir kullanıcının Online Değerlendirme Sistemine erişimini askıya alması durumunda, TTS, askıya alma süresi boyunca TTS’e ait olan hiçbir veriyi kasıtlı olarak silmeyecektir ve ücretler tahakkuk etmeye devam edecektir.

 

7. Yükümlülük

 Biz veya herhangi diğer bir taraf (bu Web Sitesinin oluşturulmasına, üretilmesine, bakımına veya  ve ulaştırılmasına dahil olan veya olmayan), grup şirketlerimiz ve onlardan herhangi birinin memurları, yöneticileri, çalışanları, hissedarları ya da temsilcileri herhangi bir miktarda veya türde kayıp veya hasara (herhangi bir direkt, dolaylı, ceza gerektiren veya dolaylı kayıp ya da hasarlar, veya herhangi bir gelir, kâr, iyi hal, veri, sözleşme, para kullanımı kaybı veya herhangi bir şekilde iş kesintisinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı kayıp veya zararlar dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ait tüm yükümlülüklerin ve sorumlulukların dışındadır ve sözleşmede, haksız muamelede (sınırlama olmaksızın, ihmal dahil olmak üzere), yasal yükümlülük ihlali veya farklı bir şekilde, öngörülebilir olsa bile, aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan tüm yükümlülüklerin ve sorumlulukların da dışındadır.

 • Bu Web Siteleri veya bunların kullanımı;
 • Online Değerlendirme Sistemi ve bunun kullanımı;
 • Herhangi bir raporun eksiksiz olması ve doğruluğu dahil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla Web Sitelerinin ve/veya Online Değerlendirme Sisteminin uygunluğu
 • Sizin veya herhangi bir Katılımcı’nın bu Web Sitesini veya bunun aracılığıyla sağlanan herhangi bir psikometrik değerlendirmenin sonuçlarını kullanamaması; ve/veya
 • Bu Web Sitesi ile bağlantılı web siteleri veya bu web sitelerindeki materyaller.

Eğer bir tüketiciyseniz, Bu Web Sitesinin yalnızca yerel ve özel kullanımınız için sunduğumuz unutulmamalıdır. Web Sitemizi herhangi bir ticari amaç veya iş amacı için kullanmamayı kabul edersiniz ve herhangi bir kar/kazanç kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya iş fırsatı kaybı için size karşı bir yükümlülüğümüz yoktur.

Virüs, hizmeti engelleme saldırısı veya bilgisayar ekipmanınızı, yazılımınızı, verilerinizi veya bu Web Sitesine erişiminiz, bunu kullanmanız veya bu Web Sitesinde gezinmeniz ya da bu Web Sitesi veya bununla bağlantılı herhangi bir web sitesinden herhangi bir materyali indirmenizden ötürü bilgisayar ekipmanınızı, yazılımınızı, verilerinizi ya da başka bir mülkünüzü bozabilecek teknolojik olarak zararlı diğer materyaller nedeniyle oluşan herhangi bir kayıp ya da hasar için yükümlü olmayacağız.

Bu Web Sitesindeki materyalleri kullanmanız sonucunda herhangi bir ekipmanınız, yazılımınız veya verileriniz için bakıma, onarıma, düzeltmeye ihtiyaç duyulması halinde ilgili tüm masraflar size ait olacaktır.

Web Sitesinin, Online Değerlendirme Sisteminin, Raporların ve/veya TTS tarafından sağlanan eğitim hizmetlerinin kullanımı ile bağlantılı olarak, Müşterinin farklı etki veya farklı muamele ve cinsel ya da ırksal ayrımcılık dahil olmak üzere Değerlendirme verilerinin yanlış kullanımından ötürü oluşan herhangi bir kaybı ya da hasarı için yükümlü olmayacağız.

TTS, sizin veya Üçüncü Tarafların zararına neden olan, çalışanları, yetkili satıcıları ve/veya yönlendiricileri tarafından e-posta iletişimlerinde yapılan herhangi bir teklif için yükümlülük kabul etmez.

 

8. Haklarınız

TTS size, www.tts-assess.com ve www.tts-talent.com.tr’yi görüntülemeniz ve kullanmanız için sınırlı, münhasır olmayan, transfer edilemez ve geri alınabilir bir hak verir. Katılımcılar online değerlendirmeleri görüntüleyebilir ve tamamlayabilir, Kayıtlı Kullanıcılar ise değerlendirmelere erişebilir, bunları görüntüleyebilir ve planlayabilir ve Raporları indirebilir.

 

9.  Katılımcıların Yükümlülükleri

Participants must answer the assessment questions honestly and shall not do anything to distort the results of the assessment(s) undertaken by such Participant.

Katılımcılar değerlendirme sorularını dürüst bir şekilde cevaplamalıdır ve Katılımcı tarafından gerçekleştirilen değerlendirmenin/lerin sonuçlarını çarpıtacak herhangi bir şey yapmayacaklardır.

 

10.   Açıklamalar I.t.o. Elektronik İletişim ve İşlemler Yasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Web Sistesi Hizmeti Sahibinin tam adı ve yasal statüsü:  TTS, Güney Afrika Cumhuriyeti yasalarına göre kayıtlı bir şirket; (Field)

Web Sitesi adresi ve e-posta adresi: www.tts-assess.com ve www.tts-talent.com; info@tts-talent.com

Hizmetlerin verildiği yerin fiziksel adresi ve telefon numarası: Suite 6-102, Monument Office Park, 79 Steenbok Ave, Monument Park, 0181, Pretoria, RSA

Posta adresi: Suite 6-102, Monument Office Park, 79 Steenbok Ave, Monument Park, 0181, Pretoria, RSA

Kayıt numarası, yöneticilerin isimleri ve Web Sitesi Sahibinin kayıt yeri: 2012/081177/07; Charles Frederick Guest, Hendrik Jacobus Kriek, Renier Lewis; Republic of South Africa.

Tedarikçi tarafından sunulan Hizmetin ana özelliklerinin tanımı: Müşterilerimizin aday gelişimi, seçimi, filtreleme ve elde tutma konularında onlara yardımcı olabilecek değerlendirme ürünlerimize erişim sağlıyoruz.

TTS’nin web sitesleri ile ilgili kabul edeceği Fiziksel Adresi: Suite 6-102, Monument Office Park, 79 Steenbok Ave, Monument Park, 0181, Pretoria, RSA.

 

11.  Elektronik İletişimler

Dahil olmanız ve/veya bir Müşteri olmanız durumunda, TTS’nin sizinle Web Sitesinin kullanımı ile ilgili e-posta yoluyla iletişime geçerek aşağıdaki gibi bildirimler gönderebileceğini kabul edersiniz:

 • Yeni ürünlerin tanıtımı
 • Yeni Web Sitelerin tanıtımı
 • Web Sitesindeki değişiklikler
 • Web sitesi şartlarındaki değişiklikler ve
 • Müşteri hizmetleri için.

Bizden elektronik pazarlama mesajları almamayı tercih edebilir ve verilen formu kullanarak listeden ayrılabilirsiniz. Bununla birlikte, bu şartlar ve koşullar ile ilgili değişiklikler ve web sitesindeki genel değişiklikler hakkında size bilgilendirme hakkımızı saklı tutarız.

 TTS size bir e-posta gönderdiği zaman, bu e-postayı indirebiliyor olmanız durumunda e-postanın size teslim edildiği kabul edilir.

 Siz TTS’ye bir e-posta gönderdiğinizde, mesaj cevaplandığı zaman bu e-postanın teslim alındığı kabul edilir.

 Tüm elektronik bildirimlerin, açıklamaların ve TTS ile aranızdaki diğer iletişimlerin, bu tür yazışmaların yazılı olmasını gerektirecek herhangi bir yasal gerekliliği karşıladığını kabul edersiniz.

 

12.  Şikayetler ve Anlaşmazlıklar

 Aldığınız hizmet ile ilgili, Müşteri İlişkileri Departmanı’mıza bilgi@tts-talent.com e-posta adresinden e-posta göndererek TTS ile iletişime geçebilirsiniz.

TTS, pratik olarak mümkün olduğu sürece her türlü anlaşmazlığı içeride çözmeyi taahhüt eder.

 

13.  Genel

TTS'nin Web sitesine erişim sağlamak için gerekli donanım, yazılım, ağ iletişimi, depolama ve ilgili teknolojiyi sağlamak için üçüncü taraf satıcıları kullandığını kabul edersiniz.

Bu şartlar ve koşullar, Taraflar arasındaki bütün anlaşmayı oluşturur ve önceki tüm sözleşmeleri, diğer beyanları ve bilgileri geçersiz kılar.

Bu sözleşmedeki belirli bir maddenin uygulanamaz olmadığı tespit edilirse, bu madde kaldırılacak, ancak şartların ve koşulların geri kalanı hala geçerli olacaktır.

Bu sözleşme feshedilse bile, aşağıdaki maddeler geçerli olmaya devam edecektir: Fikri Mülkiyet Hakları, Sorumluluk Reddi ve Sorumluluğun Sınırlandırılması, Geçerli Yasa ve Genel

 

14.  Geçerli Yasa

Bu Web Sitesi Kullanım Şartlarının yorumlanmasını ve geçerliliğini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 6698 numaralı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Kanunu ve Güney Afrika ilgili kanunlarına göre yönetir.

15.  Yorumlama ve Tanımlar

Müşteri”  değerlendirmeler gerçekleştirmek ve Raporlar almak amacıyla Online Değerlendirme Sistemi’ni kullanmak için TTS ile bir anlaşma yapmış olan bir kişiyi ya da kurumu ifade eder;

“Fikri Mülkiyet Hakkı” herhangi bir telif hakkı, manevi hak, ticari itibar, ticari markalar, kaynak kodu, yazılım uygulamaları, ticari sırlar veya benzer fikri mülkiyet haklarını ifade eder.

Online Değerlendirme Sistemi” değerlendirmeler gerçekleştirmek üzere kullanılan, www.tts-assess.com üzerinde barındırılan ve faaliyet gösteren sistemi ifade eder;

 “Katılımcı” Online Değerlendirme Sistemi aracılığıyla bir değerlendirme tamamlaması planlanmış kişiyi ifade eder;

 “Taraf/Taraflar” size ya da TTS’yi ifade eder;

 “Kişisel Bilgi” sizin TTS’ye verdiğiniz ya da TTS’nin sizin ile ilgili topladığı Kişisel Bilgileri ifade eder.  6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’nda tanımlanan tüm bilgileri ifade eder;

İşlem veya İşleme” toplama, alınma, karşılaştırma, depolama, güncelleme, değiştirme, kurtarma, danışma, kullanım, dağıtım, birleştirme, bağlama, kısıtlama ve tahribat dahil olmak üzere her türlü işlemi veya işlemler dizisini ifade eder.

 Kayıtlı Kullanıcı” Online Değerlendirme Sistemi aracılığıyla kullanıcının değerlendirmeler planlamasına olanak sağlamak, Raporları görüntülemek ve indirmek amacıyla kullanıcı rolünü üstlenmesi için TTS’nin bir müşterisi tarafından belirlenen ve bir kullanıcı adı ve şifre verilen kişiyi ifade eder;

 Rapor(lar)” Katılımcının bir değerlendirme tamamlamasının ardından Online Değerlendirme Sistemi tarafından düzenlenen Raporu ifade eder;

 “TTS” Online Değerlendirme Sistemini yöneten Web Sitesinin sahibi olduğu Güney Afrika merkezli bir kuruluş olan Top Talent Solutions (Pty) Ltd’yi ifade eder;

TTS Technology” TTS’nin bir Müşteri ile olan anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile bağlantılı olarak yarattığı, edindiği veya başka bir şekilde haklarına sahip olduğu veya olabileceği, kullandığı, sağladığı, değişiklik yaptığı, yarattığı veya başka bir şekilde haklarını edindiği herhangi bir teknolojiyi ve şunların herhangi birini kapsar: kavram veya fikirler, yöntem ya da metodolojiler, prosedürler ya da süreç, know-how ya da teknikler, işlev, süreç, sistem verileri ya da nesne modelleri, şablonlar, yapıya ait genelleştirilmiş özellikler, yazılımın sırası ve organizasyonu, kullanıcı arayüzleri ve ekran tasarımları, genel amaçlı danışmanlık ve yazılım araçları, yardımcı programlar, rutinler veya çerçeveler, sistemlerin mantıksal tutarlılığı ve çalışma yöntemleri ve açık kaynak kitaplıkları için yamalar ya da geliştirmeler

 “Web Sitesi” TTS’nin resmi web sitelerini, yani www.tts-assess.com ve www.tts-talent.com.tr’yi ifade eder

Search